رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت چرخشگر

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 952.095 میلیارد ریال
Thriva
شرکت چرخشگر
تهران خ وحید دستگردی بلوک 172 کدپستی 1919753693
 • تاریخ تأسیس  1348/6/18
 • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
 • شماره ثبت  13389
 • شناسه ملی  10100509458
 • کد اقتصادی  411165954485
 • اشخاص  17
 • آگهی‌ها  30
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   17
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   5
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   1
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد خچرخش

 • مشاهده در  Tsetmc کدال
 • تلفن  22276773 (021)
 • آدرس امور سهام  تبریز، دیزل آباد ، سه راهی کبریت سازی ،منطقه صنعتی غرب .

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   952,094 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

 • آدرس کارخانه  آذربايجان شرقي تبريز تبريز - ج سردرودمنطقه صنعتي غرب
 • تلفن  4459081-50
 • تاریخ مجوز  1382/7/29

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
76625191 EUR 433,610 119,241,449,170 433,610
53652518 CNY 2,509,810 46,341,131,840 331,043
61742738 EUR 309,698 55,151,019,840 309,698
85112812 CNY 2,084,873 25,389,577,305 261,977
78793577 CNY 1,769,040 10,605,394,800 * 218,185 *
جهت مشاهده همه 46 مورد و مجموع وارد شوید

قراردادهای دولتی

مجموع  403,268,798 ریال
ارگان
سفارش
مبلغ
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی جعبه دنده PTO کاربرد کامیون بنز 2624 مرجع سازنده KOZMAKSAN 320,000,000
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان جعبه دنده PTO کاربرد کامیون بنز 2624 مرجع سازنده KOZMAKSAN 83,268,798
مجموع 403,268,798

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  30
تاریخ
متن آگهی
1400/7/8
آگهی 16060959
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13389 و شناسه ملی 10100509458
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره شرکت بمدت 2 سال از تاریخ مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت ایران خودرو دیزل ( سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت زداف آلمان با کد فراگیر وارد شوید شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام ) با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت گواه (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید ، شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرودیزل (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید . موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مورد تصویب قرار گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/15
آگهی 15489773
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13389 و شناسه ملی 10100509458
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن کریمی سنجری به شماره ملی وارد شوید به جای رجب عباسیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گواه جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/8
آگهی 15328000
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13389 و شناسه ملی 10100509458
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/15
آگهی 15008093
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13389 و شناسه ملی 10100509458
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی حمیم اسکویی با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرودیزل (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید آقای رجب عباسیان با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید آقای کیهان داودزاده مقدم با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ ـ گ کد فراگیر وارد شوید آقای حسین یوسف زاده با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید آقای سید مجید بختیاری با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات حاصله در ماده 37 اساسنامه شرکت در خصوص بندهای یک، شش، هفت، هشت، یازده، چهارده و شانزده را به مدیرعامل تفویض شد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ981009945336833  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/12
آگهی 14674233
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت - اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت ایران خودرو دیزل ( سهامی عام ) با شناسه ملی وارد شوید - شرکت زداف فریدریچشافن ای با کدفراگیر وارد شوید - شرکت تولید محور خودرو ( سهامی عام ) با شناسه ملی وارد شوید - شرکت گواه ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید - شرکت توسعه خودروکار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید - موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/9
آگهی 14085610
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/25
آگهی 13751056
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفادار به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای مرتضی الهوئی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جان آدام کرایفسکی به شماره کدفراگیر وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رجب عباسیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای سیدمجید بختیاری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از ماده 37 اساسنامه شرکت را بشرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف) موارد مندرج در بندهای 1 3 5 6 7 8 11 12 13 15 و 16 ب) موارد مندرچ در بند 2، 4 و 9 بشرح ذیل بند 2: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت (بجز آئین نامه معاملات) بند 4: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد (بجز تاپ چارت سازمانی) بند 9: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (بجز اموال غیرمنقول) ج) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/7
آگهی 13478702
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 95 به تصویب رسیدشرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی وارد شوید شرکت گواه با شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه خودروکار با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/8
آگهی 12980843
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس صالحی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن وفادار با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گواه با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رجب عباسیان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی وارد شوید آقای جان آدام کرایفسکی با شماره کد فراگیر وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید بختیاری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و به استناد ماده 42 اساسنامه، اختیارات حاصله در ماده 37 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/21
آگهی 12889215
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسید شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی وارد شوید شرکت گواه با شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/24
آگهی 12834611
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیار طرح دعاوی و انجام دفاعیات لازم از منابع شرکت در مراجع قضائی، انتظامی، محاکم، ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران را به استناد ماده 42 اساسنامه و اختیارات حاصله در ماده 37 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/16
آگهی 12716629
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/12/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/94 و مجوز شماره وارد شوید , 949 مورخه 24/12/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/7
آگهی 12707327
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس صالحی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای علیرضا فتوت به شماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/3
آگهی 12660915
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رجب عباسیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره بجای آقای معصوم نجفیان به شماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت محور خودرو ش م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/21
آگهی 12525191
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز شرکت به: تهران، خیابان وحید دستگردی ( ظفر )، شماره 170، کدپستی وارد شوید انتقال یافت.
پ940909162960460  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/18
آگهی 12265597
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۳۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی ره بین بشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ940414830329978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/13
آگهی 12117078
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جان آدام کرایفسکی به شماره گذر نامه c9tn8yn7c به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پ940124790441614  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/25
آگهی 1767691
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/09/1393 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/92 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 292730,121 مورخ 08/09/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال بمبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام از طریق آورده نقدی طی گواهی شماره 5050245/52 مورخ 04/04/93 و 621/5050/52 مورخ 03/09/93 بانک تجارت شعبه تراکتورسازی تبریز و از محل مطالبات حال شده و از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پ931016463243131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/11
آگهی 1708089
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملی وارد شوید شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی وارد شوید شرکت گواه شناسه ملی وارد شوید شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ930903805998605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/5
آگهی 1694783
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتوت کد ملی1291682260 به سمت رئیس مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملی10100326014 آقای حسن وفادار کد ملی1463359489 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گواه شناسه ملی وارد شوید وآقای معصوم نجفیان کد ملی5049623839 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی وارد شوید آقای اوالد اشنپ شماره پاسپورت وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ ـ گ وآقای سید مجید بختیاری کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی وارد شوید انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پ930821681901322  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/1
آگهی 1522396
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای معصوم نجفیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره نمایندگی از شرکت محور خودروباشناسه ملی 10101136712جایگزین آقای ناصر باقی نژاد به شماره ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پ930422641165828  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/1
آگهی 1522402
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بیست متری زامیاد، کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ930422447667518  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/21
آگهی 1176634
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م وارد شوید بنمایندگی علیرضا فتوت به ک. م وارد شوید بسمت رییس هیئت مدیره ـ شرکت گواه به ش. م وارد شوید بنمایندگی حسن وفادار ینگجه به ک. م وارد شوید بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پ1704215 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/3
آگهی 1133490
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ1682336 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/18
آگهی 960944
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ2/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م10100468600 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش م10100621378 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش م10100326014 به نمایندگی ولی ملکی به ک م1670584623 و شرکت ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش م10101136712 به نمایندگی ناصر باقی نژاد به ک م6399766389 و شرکت گواه به ش م10100408241 به نمایندگی داود یعقوبی بقاء به ک م1371913341 و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م101025019050 به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک م3871751197 که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ11/5/91 ولی ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود یعقوبی بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011109318620 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/18
آگهی 11076741
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ2/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به ش‌م10100468600 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش‌م10100621378 به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش‌م10100326014 به نمایندگی ولی‌ملکی به ک‌م1670584623 و شرکت‌ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش‌م10101136712 به نمایندگی ناصر باقی‌نژاد به ک‌م6399766389 و شرکت گواه به ش‌م10100408241 به نمایندگی داود یعقوبی‌بقاء به ک‌م1371913341 و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ‌ش‌م101025019050 به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک‌م3871751197 که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ11/5/91 ولی ملکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داود یعقوبی‌بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/14
آگهی 11624505
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 23/5/90 ولی ملکی به کدملی وارد شوید به جای اسداله درخشانی به نمایندگی جدید شرکت گواه به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/8
آگهی 11821449
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/2/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/7/3
آگهی 10682739
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام بشماره ثبت۱۳۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ30/4/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: داود یعقوبی‌بقا به عنوان نماینده شرکت ایران خودرو دیزل و اسدالله درخشانی به عنوان نماینده شرکت گواه و ناصر باقی‌نژاد به عنوان نماینده شرکت تولید محور خودرو و اوالد اشنپ به عنوان نماینده شرکت زداف فریدریش هافن‌آ.گ و سید مجید بختیاری به عنوان نماینده شرکت بیمه ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و داود یعقوبی‌بقا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اسداله درخشانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اوالد اشنپ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/11
آگهی 10834020
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ4/3/89 و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ2/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت ZF آلمان، شرکت تولید محور خودرو، شرکت گواه، شرکت بیمه ایران، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر56 ماده و11 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi