رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت بانک رفاه کارگران

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 23,326 میلیارد ریال
Thriva
شرکت بانک رفاه کارگران
: استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ونک ، میدان ونک ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2584 ، طبقه همکف کدپستی 1435694831
  • تاریخ تأسیس  1339/5/27
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  7453
  • شناسه ملی  10100334245
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  9
  • آگهی‌ها  24
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   9
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   1
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی بانک رفاه کارگران-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   23,326,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
46759494 EUR 88,166 4,525,193,231 88,166
46764094 EUR 57,530 5,092,152,890 57,530
46763209 EUR 52,388 4,603,298,412 52,388
46758483 EUR 36,891 1,893,477,218 36,891
46764785 AED 65,000 1,342,575,000 15,136
جهت مشاهده همه 8 مورد و مجموع وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  24
تاریخ
متن آگهی
1400/3/13
آگهی 15828156
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1398 ومجوز شماره 352860/99 مورخ 5/11/99 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورت های مالی ، صورت سود و زیان و صورت های مالی منتهی به سال مالی 29/12/97 تصویب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/13
آگهی 15828130
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1399 ومجوز شماره 352860/99 مورخ 5/11/99 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/98 تصویب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/19
آگهی 15738390
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1399 و نامه شماره 420392/99 مورخ 27/12/1399 و نامه شماره 344682/99 مورخ 29/10/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی سرزعیم ، به شماره ملی وارد شوید آقای فرشید فرخ نژاد ، به شماره ملی وارد شوید آقای نجات امینی ، به شماره ملی وارد شوید آقای حمید رضا فتحی بیرانوند ، به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/19
آگهی 15738377
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1399 و نامه شماره مورخ 359277/99 مورخ 09/11/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرشید فرخ نژاد به شماره ملی وارد شوید بعنوان رییس هیأت مدیره، آقای علی سرزعیم به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای حمیدرضا فتحی بیرانوند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای نجات امینی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره و نایب رییس هیات مدیره .و آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق یکی از اعضاء اجرایی هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری و حقوقی معتبر خواهد بود . ضمناً سایر مکاتبات با امضاء مدیر عامل بانک به تنهایی و مهر بانک معتبر است . 4- اعضای هیأت مدیره بانک به استناد مواد82 و 84 اساسنامه بانک اختیارات مندرج به شرح ذیل را به جناب آقای اسماعیل لله گانی ( مدیر عامل ) تفویض نمودند ، مدیرعامل درحدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیأت مدیره به وی تفویض شد دارای اختیارات ذیل می باشد : 4-1-نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 4-2- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک، در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری های لازم درخصوص آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. همچنین مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات ذیربط منجمله ادارات اجرای ثبت، هیأت نظارت، شورای عالی ثبت ، دفاتر اسناد رسمی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سایر ادارات مرتبط به مراجع ثبتی جهت پیگیری کلیه امور مرتبط به پرونده های بانک تا حصول نتیجه نهایی 4-3- ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران درچارچوب ضوابط. 4-4- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری مجاز. 4-5- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. 4-6- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 4-7- انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. 4-8- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. 4-9- به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً. 4-10- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. 4-11- احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات. 4-12- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب مصوبات هیات مدیره بانک. 4-13- تایید شاخصهای تعیین مشتریان ممتاز و همچنین تعداد و ترکیب خدمات قابل ارایه به مشتریان ممتاز. 4-14- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بخشش کارمزد خدمات بانکی در حال ارایه به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک به میزان صد در صد در چارچوب سیاست های کلی هیأت مدیره بانک. 4-15- تصمیم گیری در خصوص افتتاح انواع سپرده های مدت دار با نرخ خاص در چارچوب سیاست های کلی هیأت مدیره بانک. 4-16- تصویب اصلاحات و تغییرات جزیی ساختار سازمانی ادارات و واحدها به شرط عدم تغییردر تعداد نیروی مدیریتی با رعایت مصوبات صادره از سوی هیأت مدیره. 4-17- تعیین تکلیف کارکنانی که در وضعیت خاص انتصابات یا امتیاز شغل قرار دارند. (افراد فاقد جایگاه، افرادی که انتصابات آنان به دلایل غیر موجه به تعویق افتاده، تعیین وضعیت امتیاز شکسته افراد بر اساس گزارش اداره امور منابع انسانی و ...) 4-18- اتخاذ تصمیم در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه ها، موسسات، شرکتها و سایر دستگاه ها به بانک و اعزام کارکنان به خارج از کشور جهت شرکت در نمایشگاه ها، دوره های آموزشی، ماموریتها، بازدید از شرکتها و ... در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه مصوب هیأت مدیره بانک. 4-19- تعیین نمره ارزشیابی کارکنان دارای شرایط خاص( کارکنان فاقد جایگاه با سمتهای بالا، کارکنان در اختیار اداره امور منابع انسانی، کارکنانی که بخشی از سال مالی را در مرخصی به سر می برند و ...) 4-20- اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انتقال کارکنان بانک به کلانشهرها از جمله تهران (در چارچوب مصوبات هیأت مدیره بانک). 4-21- ارتقاء و انتصاب مشاغل مدیریتی، تخصصی و اجرایی در چارچوب مصوبات هیأت مدیره. 4-22-تصویب در خواست مرخصی بدون حقوق کارکنان بانک تا سقف یکسال و همچنین اظهار نظر در خصوص درخواستهای بالاتر از سطح اختیار جهت ارایه گزارش به هیأت مدیره بانک. 4-23-بررسی و تصویب ضوابط اجرایی و شاخص های بکار گرفته شده جهت درجه بندی شعب و ادارات امور شعب و همچنین دستور العمل های اجرایی مربوطه در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی هیأت مدیره بانک. 24-4-تایید ضوابط اجرایی و شاخص های بکار گرفته شده جهت طرحهای انگیزشی اعم از کارانه، اضافه کار، حق کارشناسی و حق الوکاله و موارد مشابه کلیه واحد های صف و ستاد بانک و همچنین دستور العمل اجرایی مربوطه (در چارچوب مصوبات هیأت مدیره بانک). 25-4- تایید شاخص های برآورد نیروی شرکتی مورد نیاز بانک و همچنین جذب نیروهای شرکتی (جذب جدید) متناسب با نیاز واحد ها بر اساس نیاز سنجی انجام شده و شاخصهای تعیین شده از سوی واحد های اجرایی ذیربط . 26-4-تایید شاخص های ایجاد حوزه در ادارات امور شعب (در چارچوب مصوبات هیأت مدیره بانک). 27-4- بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به جابه جایی شعب و ایجاد و جابه جایی و تعطیلی باجه ها، باجه های بیدار بانک، قسمت ارایه خدمات خاص ، شعب 724 و واحد های خدمات ویژه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-28- تایید مشاغل قابل تامین از طریق شرکتهای بیرونی در خصوص امور اجرایی بانک در چارچوب سیاست های کلی هیأت مدیره بانک. 4-29- اتخاذ تصمیم در خصوص جذب نیروی شرکتی بانک به صورت خاص در چارچوب سیاست های کلی هیأت مدیره بانک. 4-30- تفویض اختیار بخشش حق الوکاله مربوط به پرونده های قضایی تا سقف 100.000.000 ریال . 4-31- اتخاذ تصمیم در خصوص امهال و تقسیط مطالبات بانک تا سقف 90.000.000.000 ریال (کوتاه مدت حداکثر 60 ماه و بلند مدت حداکثر 72 ماه). 4-32- اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید دوره تسهیلات مشارکت مدنی تا سقف 45.000.000.000 ریال به مدت 18 ماه. 4-33- تصویب اجرای طرحهای پژوهشی بانک جهت برون سپاری تا سقف 2.000.000.000 ریال برای هر طرح در قالب بودجه مصوب براساس اولویتهای پژوهشی تعیین شده توسط هیأت مدیره بانک . 4-34- در اختیار داشتن بودجه ای معادل 5.000.000.000 ریال جهت استقرار سیستمهای مدیریتی نوین براساس سیاستهای کلی بانک و بودجه مصوب از سوی هیأت مدیره بانک . 4-35- اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت بین بانکی (سپرده گذاری و سپرده گیری) تا سقف 40 هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاستهای کلی هیأت مدیره بانک . 4-36- انعقاد قرارداد با شرکتهای وصول مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی براساس آیین نامه معاملات بانک تا سقف معاملات عمده در چارچوب سیاستهای کلی هیأت مدیره بانک . 4-37- اتخاذ تصمیم در خصوص خرید نرم افزار و سخت افزار تا مبلغ 10 میلیارد ریال پس از تصویب کمیسیون معاملات بانک . 4-38- اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکاران و تمدید قرارداد با پیمانکاران تا سقف معاملات عمده. 4-39- صدور مجوز تعمیر و بازسازی اموال و ساختمانهای بانک تا سقف دو برابر معاملات متوسط معاملات متوسط مطابق با بودجه مصوب . 4-40-انعقاد قرارداد با هتلها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی جهت استفاده همکاران در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه بانک . 4-41- اتخاذ تصمیم در خصوص چاپ دسته چک بامشخصات امنیتی مورد لزوم و یا امحاء دسته چک ها . 4-42-تعیین نحوه انعقاد قرارداد ، با مشاورین بانک اعم از میزان ساعت کاری و حق الزحمه مربوط با هماهنگی هیأت مدیره بانک. 4-43- اتخاذ تصمیم جهت تفویض وتوکیل به غیر ولو کراراً برخی از اختیارات مذکور به سایر کارکنان بانک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/26
آگهی 15715571
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1396 و و نامه شماره 219364/99 مورخ 09/07/1399 بانک مرکزی و نامه شماره 72729/122 مورخ 23/07/1399 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل)بانک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های بانک تعیین شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/26
آگهی 15715593
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1397 و نامه شماره 219364/99 مورخ 09/07/1399 بانک مرکزی و نامه شماره 72729/122 مورخ 23/07/1399 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی 1396 به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل)بانک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/23
آگهی 15653809
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1395 و مجوز شماره 219364/99 مورخ 09/07/1399 بانک مرکزی و مجوز شماره 72729/12 مورخ 23/07/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی بانک برای مدت یک سال مالی انتخاب شد . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/27
آگهی 15405945
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/05/1394 وتنفس مربوطه و مجوز شماره 70573/122مورخ 16/6/99 سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره 130394/99 مورخ 31/4/99 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - سازمان حسابرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترزانامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393به تصویب رسید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/15
آگهی 15070723
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1396 و مجوز به شماره 77200/97 مورخ 08/03/97 بانک مرکزی و مجوز به شماره 38658,122 مورخ 07/06/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران ـ منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک 2584، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ981112384551348  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/23
آگهی 13549989
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/09/1395 مجوز شماره 1358859/96 مورخ 4/5/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمد علی سهمانی اصل (0054167981) به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تعیین گردید و جایگزین آقای علی صدقی شد - اختیارات هیات مدیره بانک به شرح ذیل مشتمل بر 40 بند به جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل تفویض گردید. اختیارات تفویضی به مدیر عامل - نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد سایر بانکها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک، در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و و جوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات مربوطه. - احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه. - تایید شاخصهای تعیین مشتریان ممتاز و همچنین تعداد و ترکیب خدمات قابل ارائه به مشتریان ممتاز. - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بخشش کارمزد خدمات بانکی در حال ارائه به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک به میزان صد در صد در چارچوب سیاست‌های کلی هیئت مدیره بانک. - تصمیم گیری در خصوص افتتاح انواع سپرده‌های مدت دار با نرخ خاص در چارچوب سیاست‌های کلی هیئت مدیره بانک. - تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی ساختار سازمانی ادارات و واحدها به شرط عدم تغییردر تعداد نیروی مدیریتی با رعایت مصوبات صادره از سوی هیئت مدیره. - تعیین تکلیف کارکنانی که در وضعیت خاص انتصابات با امتیاز شغل قرار دارند. (افراد فاقد جایگاه، افرادی که انتصابات آنان به دلایل غیرموجه به تعویق افتاده، تعیین وضعیت امتیاز شکسته افراد بر اساس گزارش اداره امور منابع انسانی و …) - اتخاذ تصمیم در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه‌ها، موسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌ها به بانک و اعزام کارکنان به خارج از کشور جهت شرکت در نمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، ماموریتها، بازدید از شرکتها و … در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه مصوب هیئت مدیره بانک. - تعیین نمره ارزشیابی کارکنان دارای شرایط خاص (کارکنان فاقد جایگاه با سمتهای بالا، کارکنان در اختیار اداره امور منابع انسانی، کارکنانی که بخشی از سال مالی را در مرخصی به سر می‌برند و …) - اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انتقال کارکنان بانک به کلانشهرها از جمله تهران. - ارتقاو انتصاب مشاغل مدیریتی، تخصصی و اجرایی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. - تصویب در خواست مرخصی بدون حقوق کارکنان بانک تا سقف یکسال و همچنین اظهار نظر در خواستهای بالاتر از سطح اختیار جهت ارائه گزارش به هیئت مدیره. - بررسی و تصویب ضوابط اجرایی و شاخص‌های بکار گرفته شده جهت درجه بندی شعب و ادارات امور شعب و همچنین دستور العمل‌های اجرایی مربوطه در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی هیئت مدیره بانک. - تایید ضواط اجرایی و شاخص‌های بکار گرفته شده جهت طرحهای انگیزشی اعم از کارانه، اضافه کار، حق کارشناسی و حق الوکاله و موارد مشابه کلیه واحد‌های صف و ستاد بانک و همچنین دستور العمل اجرایی مربوطه. - تایید شاخص‌های بر آورد نیروی شرکتی مورد نیاز بانک و همچنین جذب نیروهای شرکتی (جذب جدید) متناسب با نیاز واحد‌ها بر اساس نیاز سنجی انجام شده و شاخصهای تعیین شده از سوی واحد‌های اجرایی ذیربط. - تایید شاخص‌های ایجاد حوزه در ادارات امور شعب. - بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به جابه جایی شعب و ایجاد و جابه جایی و تعطیلی باجه‌ها، باجه‌های بیدار بانک، قسمت ارائه خدمات خاص، شعب 724 و واحد‌های خدمات ویژه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج. ا. ا. - تایید مشاغل قابل تامین از طریق شرکتهای بیرونی در خصوص امور اجرایی بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص جذب نیروی شرکتی بانک به صورت خاص. - تفویض اختیار بخشش حق الوکاله مربوط به پرونده‌های قضایی تا سقف وارد شوید ریال. - اتخاذ تصمیم در خصوص امهال و تقسیط مطالبات بانک تا سقف وارد شوید ریال (کوتاه مدت حداکثر 60 ماه و بلند مدت حداکثر 72 ماه). - اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید دوره تسهیلات مشارکت مدنی تا سقف وارد شوید ریال به مدت 18 ماه. - تصویب اجرای طرحهای پژوهشی بانک جهت برون سپاری تا سقف وارد شوید ریال برای هر طرح در قالب بودجه مصوب براساس اولویتهای پژوهشی تعیین شده توسط هیئت مدیره بانک. - در اختیار داشتن بودجه‌ای معادل وارد شوید ریال جهت استقرار سیستمهای مدیریتی نوین براساس سیاستهای کلی بانک و بودجه مصوب از سوی هیئت مدیره. - اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت بین بانکی (سپرده گذاری و سپرده گیری) تا سقف 40 هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاستهای کلی هیئت مدیره بانک. - انعقاد قرارداد با شرکتهای وصول مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی براساس آئین نامه معاملات بانک تا سقف معاملات عمده. - اتخاذ تصمیم در خصوص خرید نرم افزار و سخت افزار تا مبلغ 10 میلیارد ریال پس از تصویب کمیسیون معاملات بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکاران و تمدید قرارداد با پیمانکاران تا سقف معاملات بانک. - صدور مجوز تعمیر و بازسازی اموال و ساختمانهای بانک تا سقف دو برابر معاملات متوسط معاملات متوسط مطابق با بودجه مصوب. - انعقاد قرارداد با هتلها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی جهت استفاده همکاران در چارچوب برنامه‌ها و بودجه مصوب سالانه بانک. - اتخاذ تصمیم در خصوص چاپ دسته چک بامشخصات امنیتی مورد لزوم و یا امحاء دسته چک‌ها. - تعیین نحوه انعقاد قرارداد، با مشاورین بانک اعم از میزان ساعت کاری و حق الزحمه. - اتخاذ تصمیم جهت تفویض برخی از اختیارات مذکور به سایر کارکنان بانک. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/26
آگهی 13375964
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1395 و مجوز شماره 416938/95 مورخ 24/12/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 147 ماده و 22 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/29
آگهی 12845251
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/03/1394 و مجوز شماره 179602/94 مورخ 4/7/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صدقی به شماره ملی وارد شوید بجای آقای محمد رضا نظری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/3/17
آگهی 12185825
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۴۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/05/1393 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 24/1/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش.م وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های بانک تعیین شد.
پ940306612565668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/2
آگهی 1397173
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/326/10 ریال به مبلغ 000/000/000/326/23 ریال منقسم به 000/000/326/23 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/000/13 ریال بموجب گواهی شماره 224022/92/60 مورخ 23/5/92 بانک رفاه کارگران شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 26/12/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1797300 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/16
آگهی 1374369
آگهی تغییرات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد.
پ1789758 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/25
آگهی 1099756
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به موجب مجوزشماره97228 مورخ8/4/92 بانک مرکزی و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ18/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ16/12/91 واصل گردید: از بین هفت نفر اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع فوق الاشعار پنج نفر نامبردگان ذیل الذکر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ مجمع تعیین گردیدند. محمدجواد محقق نیا به کدملی0381659046 و اسماعیل لله گانی به کدملی6339854321 و فرشید فرخ نژاد به کدملی4500744541، صندوق تامین اجتماعی به شناسه ملی14000261665، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی10101044869.
پ1668411 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/25
آگهی 1099762
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به موجب مجوز شماره1438 مورخ26/2/92 بانک مرکزی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ24/1/92 شرکت مزبور که در تاریخ4/3/92 واصل گردید: اسماعیل لله گانی به کدملی6339854321 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی10101044869 به نمایندگی محمدرضا نظری به کدملی3800028263 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1668412 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/31
آگهی 1017203
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 9/11/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/10
آگهی 853552
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/12/90 و هیئت مدیره مورخ 27/4/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/000/326/10 ریال منقسم به 000/000/326/10 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/7/91 تکمیل امضا گردیده است.
پ18279000011106950521 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/10
آگهی 853656
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام ‌به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/9/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 23/7/91 واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پ18279000011106950830 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/10
آگهی 10633776
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23/12/90 و هیئت‌مدیره مورخ 27/4/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/000/326/10 ریال منقسم به 000/000/326/10 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/7/91 تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/10
آگهی 9892058
آگهی تصمیمات شرکت بانک رفاه کارگران سهامی عام ‌به شماره ثبت۷۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 8/9/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 23/7/91 واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/5
آگهی 618133
آگهی تغییرات بانک رفاه کارگران به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/89 و مجوزهای شماره 1838/20 مورخ 23/2/91 سازمان محترم خصوصی سازی و 180968/121 مورخ 10/3/91 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و وارد شوید مورخ 26/1/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شخصیت حقوقی بانک به سهامی عام تغییر یافت اسـاسنامه جدید مشتمل بر 57 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد سرمایه از 895 میلیارد به 4000 میلیارد افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید.
پ20163000011103027980 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/5
آگهی 9831665
آگهی تغییرات بانک رفاه کارگران به شماره ثبت ۷۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 21/12/89 و مجوزهای شماره 1838/20 مورخ 23/2/91 سازمان محترم خصوصی‌سازی و 180968/121 مورخ 10/3/91 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و وارد شوید مورخ 26/1/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شخصیت حقوقی بانک به سهامی‌عام تغییر یافت اسـاسنامه جدید مشتمل بر 57 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد سرمایه از 895 میلیارد به 4000 میلیارد افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi