مجله رسمیو

مصاحبه رسمیویی‌ها با هفته‌نامه کارنگ

در سی امین شماره هفته‌نامه کارنگ بخوانید

گفت‌وگو با محمدحسین ملکنژاد مدیرعامل رسمیو و امیر محبعلی‌نژاد رئیس هیئت مدیره این شرکت درباره مسیری که رسمیو طی کرده، برنام‌های که برای آینده دارند و چالش‌هایی که تا امروز برای شفافسازی فضای اقتصاد ایران پشت سر گذاشته‌اند.

مقالات دیگر هم بخوانید