مجله رسمیو

عینک امنیتی برای اداره کشور را از روی چشمتان بردارید

اولین سخنران این رویداد حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل «رسمیو» بود که با مروری بر پدیده داده باز در جهان از عملکرد خود در این حوزه صحبت کرد و گفت: «ما کار خود را با روزنامه رسمی و داده‌های خام آن آغاز کردیم، اما اگر این رویه را به نهادهای دیگر همچون مجلس بسط دهیم، به داده‌های بسیار خوبی برای تحلیل و پژوهش می‌رسیم. هرچند تاکنون تقریباً هیچ داده خاصی روی سایت خود مجلس موجود نیست که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
متن کامل خبر را اینجا بخوانید.

مقالات دیگر هم بخوانید