لیست تولید کنندگان ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصولات کشاورزی در انبار


دسته فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی(63)
مرتب سازی براساس :

شناسه
عنوان
استان
شهر
ظرفیت تولید
تعداد پرسنل
امتیاز

خوزستان
بندر ماهشهر
200000
15
0
خوزستان
شوشتر
200000
30
0
جهت مشاهده 13 مورد دیگر به بسته صنعتگر و سرمایه‌گذار نیاز دارید. بسته‌های حرفه ای رسمیو