لیست تولید کنندگان قیر Mc-250


دسته کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
مرتب سازی براساس :

شناسه
عنوان
استان
شهر
ظرفیت تولید
تعداد پرسنل
امتیاز

هرمزگان
بندر لنگه
11000
23
0
جنوب كرمان
جيرفت
10000
30
0
جهت مشاهده 55 مورد دیگر به بسته صنعتگر و سرمایه‌گذار نیاز دارید. بسته‌های حرفه ای رسمیو