لیست تولید کنندگان قیرR 90/15


دسته کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
مرتب سازی براساس :

شناسه
عنوان
استان
شهر
ظرفیت تولید
تعداد پرسنل
امتیاز

مركزي
دليجان
20000
5
0
مركزي
دليجان
27000
5
0
جهت مشاهده 37 مورد دیگر به بسته صنعتگر و سرمایه‌گذار نیاز دارید. بسته‌های حرفه ای رسمیو