رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

پیشنهاد مشخصات فردی


نام :
جنیست :
مرد
زن
شهرت :

آدرس:

کد پستی:


تلفن :

فکس :
موبایل :

ایمیل :

توضیحات:

متولد 1347 در اراک<br/>سمت(ها):<ul><li>معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان</li></ul><br/>تحصیلات:<ul><li>دکتری مدیریت استراتژیک</li></li>کارشناسی ارشد اقتصاد</li></ul><b>نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی</b> از استان مرکزی مرکز اراک/کمیجان<br/>کمیسیون‌ها<ul><li>نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در سال دوم<li>عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول</ul></br>

یادداشت:

آدرس شما بر روی نقشه:


تصویر شما :